ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟ ΤΗΣ Ι.Α.Α.

Επίσκεψη νηπίων στον Πρωτοσύγκελλο της Ι.Α.Α.