ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη» που εδρεύει στην Αθήνα (Ερμού 6), ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή λογιστή – φοροτέχνη ή λογιστικού γραφείου, προκειμένου να καλύψει τις λογιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως και κάθε υποχρέωση που πηγάζει από το Ν. 4182/2013 (νόμος περί κοινωφελών περιουσιών).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα ενός έτους (01.01.2023 – 31.12.2023).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

  1. Να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή – φοροτέχνη Α’ τάξεως,
  2. Να έχουν άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Ms Office (word – excel - powerpoint),
  3. Να έχουν πτυχίο γνώσης αγγλικής (επίπεδο Lower και άνω),
  4. Να έχουν εμπειρία – προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση λογιστή,
  5. Να έχουν καλή γνώση του Ν. 4182/2013,

να καταθέσουν τα βιογραφικά τους συμπεριλαμβανομένου και της μηνιαίας – ετήσιας οικονομικής προσφοράς, στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Ερμού 6 – Αθήνα, τηλ. 2103252722) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος vafeiadakeio@gmail.com καθημερινά και τις ώρες 09.00 – 14.00 και μέχρι την 29η Δεκεμβρίου του 2022.

 

                                                                                                 Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

                                                                                                    Παναγιώτης Απ. Σίσκος