ΕΛΗΞΕ - Ανακοίνωση πρόσληψης χρηματοοικονομικού συμβούλου


Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη» που εδρεύει στην Αθήνα (Ερμού 6),
ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή οικονομικού συμβούλου , προκειμένου να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ιδρύματος προσοδοφόρα προϊόντα επένδυσης του
χαρτοφυλακίου του Ιδρύματος, στο πλαίσιο που ορίζει ο ν. 4182/2013 περί κοινωφελών περιουσιών.

Πληροφορίες για το Ίδρυμα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.vafeiadakeio.gr
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Ερμού 6 – Αθήνα, τηλ. 2103252722) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Ιδρύματος vafeiadakeio@gmail.com καθημερινά και τις ώρες 09.00 – 14.00 και μέχρι την 27.10.2021 :
1. Το βιογραφικό τους σημείωμα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την επαγγελματική εμπειρία.
2. Πρόσφατο ιστορικό παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με τις σχετικές αποδόσεις.
3. Οικονομική προσφορά.

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Παναγιώτης Απ. Σίσκος