Β/Ν ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ'' ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ο Β/Ν Σταθμός «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» λειτουργεί υπό την ευθύνη του Βαφειαδάκειου Ιδρύματος και της μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Εκκλησιαστική Μέριμνα», σύμφωνα με το από 11 Ιουλίου 2019 συμφωνητικό συνεργασίας. Το Βαφειαδάκειο Ίδρυμα έχει την ευθύνη του φορέα χρηματοδότησης του Β/Ν Σταθμού, ήτοι της κάλυψης των δαπανών λειτουργίας του Β/Ν Σταθμού, όπως μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα συντήρησης κτιρίου, επισκευές, αγορά αναγκαίου εξοπλισμού κ.α.

Ο Σταθμός έχει δυνατότητα υποδοχής 30 βρεφών και νηπίων, ηλικίας 2,5 έως 5 ετών. Προσφέρει καθημερινά πρωινό στα παιδιά, ενώ ποικίλλουν οι δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως μαθήματα αγγλικών, ξεναγήσεις σε μουσεία, γυμναστική και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Σκοπός του παιδικού σταθμού είναι η παροχή προσχολικής αγωγής, η συναισθηματική, νοητική και σωματική βοήθεια των νηπίων. Αυτό επιτυγχάνεται από ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που περιλαμβάνει τόσο μαθησιακές δραστηριότητες όσο και ψυχαγωγικές όπως κουκλοθέατρο, μουσικοθεραπευτική αγωγή κ.α.

 

Υπεύθυνη Δομής και Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αικατερίνη Ράπτη

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Λεωφ. Οινόης  – Δηλεσίου (Θέση Αγίασμα)

Τηλ. Επικοινωνίας: 22620 36430